Bạn là nhà đầu tư nước ngoài?  Bạn đang muốn hình thành công ty với 100% số vốn nước ngoài? Bạn đang lo lắng về những thủ tục và quy định, những rắc rối trong quá trình thực hiện các thủ tục? Bạn không nắm được luật của Việt Nam. Đừng lo lắng, giờ đây BCCGroup sẽ giúp bạn giải quyết tất cả vấn đề trên với dịch vụ: Thành lập công ty cho người nước ngoài, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và xin giấy chứng nhận đầu tư

Giới thiệu hình thức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là hình thức đầu tư mà trong đó là cá nhân người nước ngoài hoặc là tổ chức nước ngoài hay công ty nước ngoài qua Việt Nam đầu tư, họ được phép thực hiện những dự án đầu tư thông qua hình thức thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhà đầu tư có thể đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhau. Mà ngành nghề Việt Nam không cấm đầu tư và được cam kết cho phép người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo lộ trình cam kết WTO
 • Địa điểm đầu tư có thể tại các khu công nghiệp hoặc nằm ngoài khu công nghiệp

Thông tin cụ thể về thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Căn cứ thực hiện đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Được thực hiện theo các luật sau:  Luật Đầu tư 2014, luật Doanh nghiệp 2014, các nghị định, thông tư hướng dẫn, biểu cam kết WTO và các văn bản pháp luật liên quan đến luật đất đai, luật môi trường, luật thuế ….
 • Đầu tư Thành lâp tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định của luật đầu tư 2014 thì quy trình và thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được thực hiện tuỳ theo quy mô, tính chất, điều kiện của từng dự án mà nhà đầu tư thực hiện tại Việt Nam

Giới thiệu Thẩm quyền quyết đầu tư tại Việt Nam gồm có:

 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội: Gồm những dư án : Các dư án ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng (Nhà máy điện hạt nhân…); Có diện tích sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng 500ha trở lên;  dự án di dân từ 20.000-50.000 người; dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách cần có Quốc Hội quyết định.
 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Gồm những dự án (Trừ luật đầu tư công):
  • Dự án không phân biệt nguồn vốn: Dự án có di dân tái định cư từ 10.000-20.000 người; Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không; xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; Kinh doanh các cược, đặt cược, casino; sản xuất thuốc lá; xây dựng kinh doanh sân gold; Phát riển kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất
  • Dự án đầu tư có quy mô nguồn vốn: 5.000 tỷ đồng trở lên
  • Dự án kinh doanh: Vận tải biển, dịch vụ mạng viễn thông, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ
 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư gồm có:
  • Dự án nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu
  • Dự án có sử dụng công nghệ, thuộc danh mục hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ
  • Trừ các dự án thuộc thẩm quyền: Quộc Hội, Ttg Chính Phủ; Dự án KCN, KCX, KCNC, KKT đã phù hợp với quy hoạch phê duyệt; Các dự án đầu tư nằm ngoài khu dân cư không nằm trong các nhóm kể trên
 • Thẩm quyền thuộc BQL: Là các dự án đầu tư không thuộc quyết định chủ trương đầu tư,  các Dự án đầu tư này nằm trong KCN, KCX, KCNC, KKT đã phù hợp với quy hoạch phê duyệt;
 • Thẩm quyền thuộc Sở kế hoạch Đầu tư: Là các dự án đầu tư không thuộc quyết định chủ trương đầu tư; Các dự án đầu tư nằm ngoài khu dân cư không nằm trong các nhóm kể trên

Trong bài viết này, chúng tôi xin trình bày hình thức đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bằng hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Là những Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, không nằm trong KCN, KCX, KKT,KCNC

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bằng hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Hình ảnh: Minh họa

Hay nói khác hơn là những dự án đầu tư nằm ngoài KCN, KCX, KKT,KCNC và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

1./ Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế:

1.1 Cơ quan tiếp nhận xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:  Là Sở kế hoạch và Đầu tư của tỉnh thành đó, nơi có dự án dự kiến đầu tư:

1. 2 Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Pháp lý nhà đầu tư:
  • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
  • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Tài chính của nhà đầu tư:
  • Bản sao một trong các tài liệu sau đối với tổ chức: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đối với cá nhân: Xác nhận tài khoản ngân hàng;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời gian:

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

2./ Bước 02: Sau khi có giấy chứng nhận đầu tư : tiến hành thành lập doanh nghiệp để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

2. 1 Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ gồm: Tùy từ trường hợp mà có hồ sơ như dưới đây

Đối với công ty TNHH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Đối với công ty Cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

2. 2 Nơi nộp hồ sơ  và thời gian xin cấp giấy phép Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài:

 • Phòng  đăng ký kinh doanh : Là nơi tiếp nhận hồ sơ cấp phép
 • Thời gian: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

3./ Bước 03: Sau khí có giấy chưng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tiến hành :

 • Khắc dấu và công bố mẫu dấu để sử dụng
 • Khai thuế ban đầu với cơ quan quản lý thuế, đăng ký thuế, kê khai nộp thuế
 • Thông báo và phát hóa đơn để sử dụng

LƯU Ý CHUNG:

 • Đối với dự án hoạt động thương mại, mua bán, phân phối hàng hóa phải xin thêm giấy phép kinh doanh hoạt động thượng mại
 • Đối với các dự án đòi hỏi phải xin các loại Giấy phép đủ điều kiện trước khi kinh doanh : PCCC, bảo vệ môi trường, ATVSTP, ANTT … Thì doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đi vào hoạt động kinh doanh

Giới thiệu về các dịch vụ của công ty BCCGroup khi thực hiện Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bằng hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Công việc của chúng tôi:

 • Tư vấn những nội dung cần thiết trước khi tiến hành thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn ngành nghề, lĩnh vực đầu tư được phép thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài.
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về loại hình; cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty 100 vốn nước ngoài.
 • Tư vấn các hạn chế và điều kiện đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư dự kiến.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan tới dự án đầu tư.
 • Tư vấn các loại thuế
 • Hướng dẫn Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ, tài liệu pháp lý cần thiết cho việc thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài.
 • Tiến hành thủ tục thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư.
 • Thay mặt Nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Xử lý những vấn đề phát sinh liên quan.
 • Thay mặt Nhà đầu tư nhận Văn bản trả lời (nếu có) của Cơ quan quản lý đầu tư.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi hôm nay để phát triển ngày mai cho bạn

Thông tin liên hệ tư vấn

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 • Địa chỉ: 25/1C Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phone: 0913 100 223 - 0913 553 776
 • Email: bccgrouplaw@gmail.com

Dịch vụ khác